Mide kanseri07.12.2008 16:56:04

Diğer hazımsızlık sorunlarıyla karşılaştırıldığında çok daha seyrek görülmesine karşın, mide kanseri son derece ciddi bir durumdur ve tedavinin etkili olabilmesi için tanının erken konulması gerekir. Bu kanser mideyi kaplayan salgı hücrelerinde gelişir.

Diğer hazımsızlık sorunlarıyla karşılaştırıldığında çok daha seyrek görülmesine karşın, mide kanseri son derece ciddi bir durumdur ve tedavinin etkili olabilmesi için tanının erken konulması gerekir. Bu kanser mideyi kaplayan salgı hücrelerinde gelişir. Tedavi edilmezse mide duvarına yayılır, oradan kan dolaşımına geçer ve karaciğere atlar. Bu süreç oldukça hızlı ilerlediği için erken tanı konulamazsa tedavisi çok güçtür.

Bu kişiler doktora karnın üst bölümünde yanma tarzında (peptik ülsere benzer) bir ağrı nedeniyle başvurabilir, ancak bu daha çok bir sızıya yol açar ve hasta sıklıkla yemekten kesilir; çok az bir yemekten sonra bile midesinin çok dolduğu hissine kapılır. Bu iştahsızlık sonucunda kilo kaybı yaygındır. Bu belirtilerin bir araya gelmesi daima ciddiye alınmalı ve hasta bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

MİDE KANSERİNE YOL AÇAN NEDİR?

Mide kanserinin gerçek nedeni bilinmiyor ve birden çok etmen söz konusu olabilir. Kanıtlanan herhangi bir genetik bağlantı yoktur, dolayısıyla mide kanserine büyük bir olasılıkla çevresel etmenlerin neden olduğu sanılıyor. Bazı ülkelerde mide kanseri diğer ülkelerden daha sık görülür; Avrupa'yla karşılaştırıldığında Uzakdoğu'da çok daha yaygındır ve başka bazı etmenler yanında bunun başlıca nedeni iki bölgenin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklar olabilir. Batıya göç eden Japonlar'ın çocuklarında mide kanserinin Batılılarla aynı sıklıkta görüldüğü de biliniyor ve bu bulgu çevresel etmenlerin genetiğe üstün olduğu görüşünü destekliyor. Helicobacter pylori enfeksiyonunun mide kanseri oluşumunda merkezi bir rol oynadığı açıktır. Bununla birlikte, enfeksiyonun yok edilmesi durumunda mide kanseri riskinde bir azalma olup olmayacağı bilinmiyor. Günümüzde ABD ve İngiltere'deki tıp yetkilileri bu amaçla tedavi uygulanmasını önermiyor, ancak bu tutum gelecekte değişebilir. Batı'da ve Avrupa'da mide kanseri giderek azalıyor, ama bu sevindirici bulgunun nedeni de henüz bilinmiyor. Mide kanseri genellikle orta yaşların sonlarında ve yaşlılarda görülür, ama seyrek de olsa 40 yaşın altında da ortaya çıkabilir.

TANI NASIL KONULUR?

Genellikle tanı endoskopi sırasında konulur, ama özel bir baryumlu röntgen incelemesiyle de tanı koymak mümkündür. Etkili bir tedavi uygulanabilmesi için erken tanı zorunlu olduğu için, hazımsızlık sorunları olan bir kişide aynı zamanda doktorların "kötü" belirtiler saydıkları iştahsızlık ve kilo kaybı da varsa, kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Mide kanserinin 40 yaşın üzerinde daha yaygın olması nedeniyle, bu yaştan sonra ilk kez hazımsızlık sorunu gelişen bir kişiye, eşlik eden kötü belirtiler olup olmadığına bakmaksızın tam bir değerlendirme yapmakta yarar vardır.

TAMAMEN İYİLEŞME MÜMKÜN MÜ?

Tamamen iyileşmeye yönelik tek tedavi ameliyatla mideyi ve kanserli dokunun hepsini çıkarmaktır. Bu tedaviyle en çok hastalığın erken evrelerinde yarar sağlanır, dolayısıyla erken tanı çok önemlidir ve kilo kaybı ile az miktarda yemekle çabucak doyma (şişkinlik) gibi belirtileri ciddiye almakta yarar vardır. Cerrah bazen midenin bir bölümünü yerinde bırakabilir; aksi durumda ameliyattan sonra yemekler doğrudan yemek borusundan ince barsağa gidecektir. Bu durumda da kişi, sık sık ve az miktarda yemek ve sindirim süreci bozulduğu için bazı ek besinler almak zorunda kalacaktır.

Kanser küçükse ve cerrah kanserli dokuyu bütünüyle çıkarabilirse, uzun süreli tam iyileşme şansı çok yüksektir; ne yazık ki genellikle tanı sırasında hastalık çok ilerlemiş olduğundan ameliyat mümkün olmuyor. Günümüzde ameliyat mümkün değilse ya da başarısızsa, diğer tedavi yaklaşımlarıyla tam iyileşme sağlama olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte kemoterapi ve lazer tedavisi gibi diğer tedavi yaklaşımları rahatsız edici belirtilerin denetim altına alınmasında çok yararlı bir rol oynuyor ve yaşamı önemli ölçüde uzatabiliyor.

SONUÇ

İleri evredeki mide kanserinde tedavi genellikle tatmin edici olamadığı için, hastalığın erken evrelerinde tanı konulması çok önemlidir. Kilo kaybı, iştah kaybı ve ilk kez 40 yaşın üzerinde ortaya çıkan hazımsızlık belirtileri erken evrede bir mide kanserinin işareti olabilir ve daima bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Gelecekte hastalığın nedeni daha iyi anlaşıldıkça, mide kanserinin önlenmesine yönelik çabalar yoğunlaşacaktır; ancak halen kemoterapi gibi cerrahi olmayan tedavi yöntemlerini geliştirmek için sürekli çaba harcanıyor.

ÖNEMLİ NOKTALAR
  • Mide kanseri 40 yaşın altında çok seyrek görülür.
  • 40 yaşından sonra hazımsızlık belirtileri gelişmesi ya da kilo kaybı ve iştah kaybı gibi kötü belirtilerin ortaya çıkması durumunda mutlaka bir doktora danışılmalıdır.
  • Mide kanseri tanısı yalnızca hastanede uygulanan incelemelerle konulabilir.


www.saglikpark.com
sitesinden 23.04.2024 04:38:48 tarihinde yazdırılmıştır.