Arama  |  Anket Sonuçları  |  Site Haritası  |

13 Punto 15 Punto 17 Punto 19 Punto
Açık açılı glokom ameliyatı
05.12.2008 15:46:34
Kronik açık açılı glokomunuz varsa ve göz içi basıncı damlalarla ya da diğer ilaçlarla yeterince kontrol altına alınamıyorsa ameliyat olmanız gerekebilir.

Kronik açık açılı Glokom unuz varsa ve göziçi basıncı damlalarla ya da diğer ilaçlarla yeterince kontrol altına alınamıyorsa ameliyat olmanız gerekebilir.

AMELİYAT TİPLERİ

Gelişmiş ülkelerde en yaygın ameliyat trabekülektomidir, ama lazer tedavisine de başvurulabilir. Göz uzmanınız sizin durumunuzda hangi tedavi yönteminin en iyi olduğu konusunda sizinle tartışacaktır. Ameliyat, hastaneye yatmaksızın günübirlik vaka olarak ya da hastanede bir gece yatarak yapılabilir ve Katarakt ameliyatında olduğu gibi, genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Trabekülektomi
Trabekülektomide, gözkapağının altında gözün yüzeyinde içi su dolu küçük bir kabarcık oluşturulur. Bu amaçla konjunktivanın (gözakı zarı) bir parçası geriye çekilerek gözün sert tabakası içinde kapak şeklinde bir kapı kanadı oluşturulur. Bu kapı sıvının gözden kontrollü bir biçimde boşalmasına olanak verir. Genellikle dikiş gerekir, ancak bu dikişler birkaç hafta içinde kendiliğinden yok olur. Genellikle bu ameliyat göz tansiyonunun oldukça uzun bir süre için, bazen yıllarca kontrol altında tutulmasına olanak verir.


Açık açılı Glokom tedavisinde trabekülektomi kullanılır. Gözakını oluşturan beyaz sert göz tabakasında kapak gibi bir kapı kanadı açılır. Bu da gözde üretilen sıvının kontrollü bir biçimde gözden çıkmasına olanak verir.

Trabekülektomi birçok Glokom tipi için uygundur, ama yalnızca göz tansiyonunun damla ya da hap şeklindeki ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamaması durumunda kullanılmaktadır. Trabekülektomi kabarcığının oluşturulmasına ek olarak irisin kenar kısmında da bir delik açılır (periferik iridektomi) ve aköz sıvının gözbebeğinden geçmeden, doğrudan silier cisimcikten gözün ön tarafına akması sağlanır.

Lazer tedavisi
Açık açılı Glokom da uygulanan birçok lazer tedavisi biçimi vardır. Son zamanlara kadar en çok uygulanan lazer tedavisi, lazer trabeküloplastisiydi (LTP). Bu yöntemde lokal anestezi damlalarının etkisi altında argon gazlı lazer kullanılıyor ve gözün drenaj açısını (trabeküler ağ) iyi görmek için bir kontakt lensten yararlanılıyordu. Lazer, trabeküler ağa uygulanıyordu ve ağın deliklerini açarak aköz sıvının gözden daha kolay boşalmasını sağladığı belirtiliyordu. Günümüzde bu işleme eskiye göre daha az başvuruluyor.

Günümüzde, bir başka lazer tedavisi biçimi (diyot lazer) daha sık kullanılıyor, ancak bu yöntem damlalarla ya da trabekülektomiyle göz tansiyonu yeterince düşürülemeyen hastalara uygulanıyor. Burada da bir iğneyle gözün arkasına ya da altına lokal anestezi yapılıyor. Bu işlemin ameliyathanede yapılması gerekiyor, ancak hastaneye yatmadan günübirlik vaka olarak da gerçekleştirilebiliyor. Yaklaşık 10 dakika sürüyor ve daha sonra birkaç saat boyunca göz ağrısı olabiliyor. Bu işlemden sonra antienflamatuar ve antibiyotik damlaları ve ağrı kesiciler uygulanıyor. Diyot lazer tedavisinde silier cisimciğe enerji uygulananak aköz sıvı üretim sürecinin bozulması sağlanır, böylece göz tansiyonu düşürülür. Göz tansiyonunu düşürmede son derece etkili bir yöntem olmasına karşın, çoğu zaman silier cisimcik kendini yeniliyor, göz tansiyonu yeniden yükseliyor ve diyot lazer tedavisinin tekrarlanması gerekiyor. Bazen dört-beş tedavi uygulanması gerekebiliyor.

Trabekülektomi ve Katarakt ameliyatının birlikte uygulanması
Damlalarla yeterince kontrol altına alınamayan Glokom unuz, aynı zamanda de Katarakt ınız varsa, göz doktoru size Katarakt ameliyatı ve trabekülektominin birlikte uygulanmasını önerebilir. Bu geniş kabul gören bir girişimdir ve iki ameliyatın bir seferde yapılmasına olanak verir. Bu ameliyat tek başına trabekülektomiden biraz daha uzun sürer ve bir saati bulabilir. Bu cerrahi girişim de lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir.

Glokom AMELİYATININ YARARLARI VE RİSKLERİ

Bütün ameliyatlarda küçük bir risk vardır ve cerrahi girişim yalnızca beklenen yararlar olası risklerle karşılaştırıldıktan sonra yapılır. Göz doktorunuzla ameliyatın neden gerekli olduğunu, yararlarını ve risklerini tartışmalısınız. Trabekülektomi genellikle çok yararlıdır ve vakaların büyük bir bölümünde göz tansiyonunun başarıyla kontrol altına alınmasını sağlar. Genellikle ameliyat öylesine başarılı olur ki, daha önce göz tansiyonunu kontrol altında tutmak için kullanılan göz damlalarına devam etmeye gerek kalmaz. Ameliyat sırasında göz içinde kanama (hifema) olması trabekülektomi-nin yan etkilerinden biridir ancak bu, bir süre gözde bulanık görmeye neden olsa da birkaç gün içinde geçer. Bir başka olası yan etki de drenaj kabarcığının fazlasıyla etkili olması ve göz sıvısını çok hızlı boşaltarak gözün normalden daha yumuşak olmasına yol açmasıdır. Bu sorun da genellikle kendiliğinden geçer ve ameliyat yarası iyileşirken sorun çözülür. Açık açılı Glokom ameliyatı gözde Katarakt gelişmesine yatkınlık oluşturabilir, ama bu sorun ameliyatla kolayca çözülebilir.


Açık açılı Glokom da diyot lazer tedavisiyle silier cisimciğe enerji uygulanarak aköz sıvı üretim sürecinin bozulması sağlanır ve göz tansiyonu düşürülür.

DOKTORUNUZA SORABİLECEĞİNİZ BAZI SORULAR
 1. Ameliyatın yararları ne olacak?
 2. Ameliyat yapılmazsa riskler ne?
 3. Bu ameliyatlardan ne kadar yaptınız? Ne gibi sonuçlar elde ettiniz?
 4. Olası riskler ve sorunlar neler?
 5. Hastanede ne kadar kalmam gerekecek?
 6. Gözüm ne kadar sürede iyileşecek?
 7. Görmem önemli ölçüde düzelecek mi?
 8. Daha sonra kaçınmam gereken etkinlikler var mı?
 9. İlaç tedavisine devam etmem gerekecek mi?
 10. Ameliyattan sonra gözlük değiştirmem gerekecek mi?

İlk birkaç yıl içinde trabekülektomiyle oluşturulmuş kabarcığın (su kabarcığı) iyileşerek işlevini yitirme riski yüksektir, ama sıklıkla ameliyat göz tansiyonunun ömür boyu düşük kalmasını sağlar. Kabarcığın erken iyileşmesi özellikle Afrika kökenli hastalarda ve 40 yaşından küçük kişilerde görülüyor. Bu durumda cerrah ameliyat sırasında erken iyileşme riskini önleyici özel bir damla (bir antimetabolit) kullanmayı tercih edebilir, ama bu da bazen su kabarcığının aşırı boşalmasına neden olabilir. Trabekülektomide seyrek karşılaşılan sorunlardan biri göz enfeksiyonudur (endoftalmit). Kabarcık iyileşir ve işlev görmez hale gelirse, lokal anestezi altında basit bir girişimle (enjektör iğnesiyle) yeniden açılabilir.

AMELİYAT ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRME

Bu Katarakt ameliyatı öncesinde yapılan değerlendirmeye benzer, ancak bu kez göz boyutlarının ölçümü (biyometri) gerekli değildir. Ameliyattan önce gözler muayene edilerek konjunktivit ve blefarit (gözkapağı enfeksiyonu) gibi ameliyat öncesinde antibiyotiklerle tedavi edilebilecek olası bir enfeksiyon kaynağı bulunup bulunmadığı araştırılır. Bunun gibi, varsa, idrar yolları enfeksiyonu ya da bacak ülseri gibi vücuttaki diğer enfeksiyon kaynakları da tedavi edilir.

ANESTEZİ

Trabekülektomide ya da birleştirilmiş trabekülektomi ve Katarakt ameliyatında lokal ya da genel anestezi uygulanması gerekir ve bu anestezi Katarakt ameliyatındakine benzer.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME VE TEDAVİ

Hastaların çoğunun gözü ameliyattan sonra birkaç saat boyunca kapatılır; pansuman açıldığında başlangıçta görme hayli bulanık olabilir. Görmenin ameliyatı izleyen bir hafta içinde giderek iyileşmesi beklenir. Ne var ki, yeni gözlükler gerekebilir, bu nedenle ameliyattan yaklaşık bir ay sonra göz doktorunuza başvurmalısınız.

Ameliyatınızı yapan doktor sizi ameliyatın ertesi günü, ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra ve dört hafta sonra görmek isteyecektir. Bu süre içinde gözünüz antibiyotik ve steroid ya da diğer antienflamatuar damlalarla tedavi edilir, ama ameliyat edilen gözünüze Glokom damlalarını damlatmaya devam etmenize artık gerek kalmaz. Ancak diğer göz ameliyat edilmediyse, o gözde Glokom damlalarınızı kullanmanız gerekebilir; bu konuda doktorunuzun görüşünü almayı unutmamalısınız. Ameliyattan sonra gözünüz bir süre ağrıyabilir, ama genellikle bu sorun ağızdan alınan hafif bir ağrı kesici ve göz damlalarıyla başarıyla kontrol altına alınabilir. Bunun dışında gözün iyileşmesi Katarakt ameliyatı sonrasındaki gibidir ve hastaların çoğu yaklaşık iki hafta sonra işbaşı yapabilir. Burada da ağır kaldırma ve zorlanma gözdeki basıncı artırarak yaraya zarar verebileceğinden, ameliyatı izleyen ilk altı hafta içinde bundan kaçınmak gerekir.

Ameliyattan bir ay sonraki randevuya kadar her şey normal seyrederse, göz doktorunuz büyük bir olasılıkla geçmişte olduğu gibi yılda iki ya da üç kez Glokom izlemesi yapmakla yetinecektir.
 
Daha önce belirtildiği gibi, yıllar içinde trabekülektomide oluşturulan kabarcık giderek iyileşebilir. Bu gerçekleşirse, trabekülektomi yinelenebilir ya da bazen doktor basit bir “iğneyle delme” işlemi yapmakla yetinebilir. Bu işlemde kabarcığa bir iğne batırılarak yara dokusu kırılır ve kabarcığın yeniden gerektiği gibi iş görmesi sağlanır. Bu da lokal anestezi altında ve bazen poliklinik ya da muayenehane ortamında, bazen de günübirlik vaka olarak ameliyathanede gerçekleştirilir. Bu girişim trabekülektomiden daha basit ve kolay bir işlemdir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
 • Glokom ameliyatı (trabekülektomi) genellikle kolay ve iyi sonuç veren bir ameliyattır.
 • Ciddi komplikasyonlar seyrek görülür.
 • Lazer tedavisi de uygulanabilir, ancak bu, genellikle önceden drenaj ameliyatının (trabekülektomi) denendiği kişilere uygulanır.
 • Başarılı bir Glokom ameliyatından sonra ameliyat edilmiş gözde Glokom tedavisi için kullanılan damlaları kesmek mümkündür, ama diğer göz ameliyat edilmediyse o gözde kullanmaya devam etmek gerekir.
 • Ameliyattan sonra yılda iki ya da üç kez yapılan poliklinik muayeneleriyle Glokom un izlenmesi gerekir.

  

Bu yazı 23631 kere okundu.

Yorum Ekle Arkadaşına Gönder Çıktı Al Yukarı
Ne tür rahatsızlıklarınız var?
Bu anketin sonuçları anket tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

ana sayfam yap | sık kullanılanlara ekle | iletişim | kullanım şartları | site haritası
Bu sitede yer alan bilgi, belge ve resimler yazılı, görsel veya daha başka bir yöntemle çoğaltılamaz, tamamen ya da alıntı yapılarak kullanılamaz.